ONKOCENTRA 2017/2018 + CEEGOG CENTRA

3.5.2018
Vážení kolegové, 1.5.2018
rádi bychom Vás pozvali na schůzku zástupců onkogynekologických center, které se uskuteční 28. května 2018 v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze – Apolinářská 18!
Setkání se uskuteční v posluchárně (přízemí) od 12.00 do 14.30 hod. Po schůzce onkogynekologických center bude následovat setkání českých CEEGOG center, v čase od 14.30 do 17.00 hod.
Agenda setkání onkogynekologických center:
• Seznámení s výsledky voleb – Nový výbor Onkogynekologické sekce 2018-2222
• Jednání na MZ – proplácení kodu onkogynekologické radikální léčby
• Reakreditace center 2018 – výzva MZ ČR
• Referování center 2018 – každé centrum si připraví souhrnou prezentaci s jednotlivými dg.-
• Různé
Po schůzce onkogynekologických center bude následovat setkání českých CEEGOG center, v čase od 14.30 do 17.00 hod.
Agenda CEEGOG:
• ENGOT a ENGOT studie
• Rare tumor group
• Etické komise, smlouvy, rozpočty
• Kapacita studijních týmů
• CEEGOG studie v ČR
Návrhy na doplnění agendy jak pro setkání onko center tak CEEGOG prosím zasílejte nejpozději do 10. května.
Prosíme o potvrzení účasti centra – lukas.rob@fnkv.cz a CEEGOG ivana.nohova@vfn.cz
Na shledání za výbor onkogynekologické sekce

Prof. MUDr. David Cibula, CSc. Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.