ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ONKOGYNEKOLOGICKÝCH CENTER – 28.5.2018 – POSLUCHÁRNA GPK VFN A 1. LF UK

12.6.2018
• Rob prezentoval výsledky voleb do výboru Onkogynekologické sekce ČGPS (bez titulů):
Cibula, Rob, Sláma, Halaška, Zikán, Fišerová, Weinberger
• Novým předsedou sekce byl zvolen Cibula, místopředsedou Rob, vědeckým sekretářem Sláma
• Cibula prezentoval část statistických dat získaných od plátců zdravotní péče, které zpracovává doc. Dušek.
• Dokladem centralizace onkogynekologické péče je, že většina radikálních výkonů je řešena v centrech (např.: 97% radikálních hysterektomií provedeno v onkocentrech), otázkou zůstává správné a jednotné vykazování (kód/DRG)
• Sehnal referoval o „Restart DRG“ pro onkogynekologii. Výstup bude poslán v kopii prof. Cibulovi (SNGP) a dr. Dvořákovi (ČGPS).
• Následně proběhla prezentace výsledků jednotlivých onkocenter. V přehledu je uvedena v tabulce.
• Na zasedání navazovalo setkání českých center participujících v CEEGOG s prezentací akademických a komerčních studií a nabídkou školení pro studijní koordinátorky v centrální kanceláři CEEGOG při VFN.

CentrumN záchytů C50N „gynekologických“ záchytů
FN Plzeň221
FN Olomouc175
FN Brno83148
Zlín160
FN Hradec Králové238180
Pardubice157
MOÚ265
Nemocnice Na Bulovce107105
Jihlava116
FNKV84374
Nový Jičín321
Ústí nad Labem133
ÚPMD47599
VFN134444
FN Ostrava211
České Budějovice123
FNM212

výstupy:
• Oficiální žádost na doc. Duška o zaslání statistických dat jednotlivým centrům před reakreditací (Cibula)
• Rozeslat seznam DRG pro onkogynekologii (Halaška)

zapsal: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.