SETKÁNÍ ONKOGYNEKOLOGICKÝCH CENTER 9.9.2019

20.9.2019
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Přítomni zástupci a/nebo vedoucí všech onkogynekologických center

  1. Prof. Cibula informuje o úspěšném průběhu reakreditačního řízení ve 14 onkogynekologických centrech, zbylá 3 centra (FNKV, ÚPMD, Pardubice) mají plánovánu reakreditaci na rok 2020. Akreditaci nezískaly nemocnice v Liberci a ve Znojmě.
  2. Prof. Cibula a prof. Rob shrnují, že došlo ke shodě mezi odbornou společností, plátci zdravotní péče a MZ ČR (resp. pracovní skupinou na MZ ČR) na seznamu onkogynekologických výkonů, které by měly být hrazeny pouze v akreditovaných centrech. Některé pojišťovny budou uplatňovat okamžitě. Ve VZP již však proběhla dohadovací řízení, výkony budou nasmlouvány akreditovaným centrům, ale až s novou smlouvou.
  3. Prof. Cibula a prof. Rob dále uvádějí, že byl aktualizován vzdělávací program v onkogynekologii. Úpravy programu reflektují snižování počtu některých výkonů (snížení počtu radikálních hysterektomií, sjednocení laparotomických a laparoskopických lymfadenektomií). V programu jsou nově definována akreditovaná centra, ve světle úprav je změněn i logbook. V rámci programu přibyla definice kompetencí onkogynekologa. Rovněž je definována pozice školitele v onkogynekologii, která vyžaduje minimálně 3 roky praxe v subspecializaci.
  4. Prof. Sláma informuje o webových stránkách sekce (www.onkogynekologie.com) s apelem na pravidelnou aktualizaci kontaktů na vedoucí onkogynekologických center, která je důležitá pro rychlou komunikaci. Dále seznamuje s doporučeným postupem pro sledování pacientek po léčbě prekanceróz a zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů, která byla oponována a schválena výborem ČGPS JEP a bude ještě letos publikována v České gynekologii. Zástupcům onkogynekologických center je rovněž představen návrh na zařazení HPV DNA testu do screeningu C53, který byl schválen výborem onkogynekologické sekce, ale vetován výborem sekce pro cervikální kolposkopii a patologii, a jehož další osud bude diskutován s výborem ČGPS JEP.
  5. Prof. Dušek v zastoupení prof. Cibulou v prezentaci statistických indikátorů předkládá pozitivní informaci o posunu onkogynekologických výkonů do center, která vykazují obecně lepší přežití na všechna zhoubná gynekologická onemocnění. Mimo centra řešeno do 10 % výkonů.
  6. Dále jsou referovány nově nastupující mechanismy úhrad, které vychází z nákladů na hospitalizaci pacientky. V rámci MDC 13 je nově definováno 7 DRG bází, na které je vyhrazeno z analýzy nákladů z roku 2017 celkově 283 mil. Kč. Platby za případ budou nově řešeny mimo paušál.
  7. Následně je diskutováno hlášení definovaných indikátorů kvality. Současná data dokládají vysokou kvalitu péče v centrech. Další hlášení stávajících indikátorů je plánováno na září 2020 s následným hodnocením pracovní skupinou MZ ČR.
  8. Závěrem je prof. Cibulou shrnuta role a účast českých onkogynekologických center v CEEGOG. Představeno je rovněž aktuální portfolio běžících komerčních a akademických studií a související problematika smluvních vztahů a GDPR. Prof. Zikán připomíná kongres SNGP, který bude letos v Praze, a vybízí k aktivní účasti.
  9. Přehled záchytů zhoubných nádorů v jednotlivých centrech.
  10. Přehled záchytů zhoubných nádorů v jednotlivých centrech.
CentrumCelkem ZN/ pouze gynekologické bez ZN prsůPrekancerózyZN prsuZN vulvyZN vaginyZN cervixuZN děložního tělaZN tuby a ovariaJiné ZN
VFN584 / 3635312211948712013315
FN Brno155 / 8913466912372508
Zlín156 / 156143912460627
NNB291 / 184118107543787517
Pardubice178 / 1781631422681546
FNM162 / 1623361053267471
Jihlava113 / 113391411550336
Hradec Králové426 / 1761532501212382453
Ústí n. L124 / 124667118623611
FNKV486 / 3758421112113901241234
ÚPMD421 / 781513435314292717
Olomouc204 / 2047611233608414
MOU270 / 2703614647121694
N. Jičín303 / 303741311311381106
Č. Budějovice151 / 1512661501758613
Plzeň238 / 2382861735983699
Ostrava192 / 1921401354366655

Zapsal J. Sláma