Výbor onkogynekologické sekce ČGPS

Vedení


Předseda
prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN
david.cibula@vfn.cz

Místopředseda
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
lukas.rob@fnkv.cz

Vědecký sekretář
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a FN Bulovka
michal.zikan@lf1.cuni.cz

Členové
prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
jiri.slama@vfn.cz

prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
mhalaska@seznam.cz

prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
daniela.fischerova@vfn.cz

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LFMU
vit.weinberger@gmail.com