ESGO AKREDITACE V ČR

10.7.2017
15.6.2017 získala Gynekologicko-porodnická klinika FNKV a 3. LFUK jako 3. pracoviště v České republice ESGO akreditaci.

Michael Halaška