Úvod

ONKOGYNEKOLOGICKÁ SEKCE ČGPS

sdružuje členy České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS), kteří mají zájem se aktivně spolupodílet na prevenci, diagnostice a léčbě zhoubných nádorů reprodukčních orgánu žen. Gynekologická onkologie je jednou ze základních subspecializací oboru.
Onkogynekologická sekce spolupracuje s ostatními sekcemi České gynekologicko-porodnické společnosti, Onkologickou společností, SROBF a všemi organizacemi a společnostmi, které spolupracují v oblasti prevence, diagnostiky a léčby gynekologických zhoubných nádorů. Jejím cílem je zlepšování péče o ženy. Onkogynekologická sekce a její členové rozvíjejí kontinuální doškolovací aktivity v subspecializaci.
Na mezinárodní úrovni vystupuje sekce jako Česká onkogynekologická společnost. Spolupracuje s ESGO (Evropská společnost gynekologické onkologie), IGCS (Mezinárodní společností gynekologické onkologie) a ostatními mezinárodními společnostmi, jež pečují o zdraví žen.