Archiv autora: Jiří Sláma

Setkání onkogynekologických center 30.1.2023

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK; Osobně přítomni zástupci všech onkogynekologických center. 

Prezentace prof. Dušek (ÚZIS)

  • úhrady, vykázaná péče
  • délka hospitalizace v jednotlivých centrech
  • centralizace péče – unikátní data ČR >85% pacientek s gynekologickým ZN léčeno v centrech
  • přehled 3 a 5letého přežití
  • další kroky a vývoj – provázání centralizace péče s úhradovými mechanismy, nutnost revize systému sledovaných indikátorů kvality péče

Diskuse – otázka definice indikátorů kvality a možné dopady na změnu počtu center

Referování diagnosticko-terapeutických výsledků a vědecké aktivity za rok 2021

Přehled nových záchytů ZN za rok 2021

CentrumC50C51C52C53C54C56Celkem nových záchytů 
Fakultní nemocnice Brno90122508756212
Fakultní nemocnice Bulovka117724010248202
Fakultní nemocnice Hradec Králové0164367465199
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady1004812124164151500
Fakultní nemocnice Motol083247631142
Fakultní nemocnice Olomouc0154437280215
Fakultní nemocnice Plzeň0111537771216
FN s Poliklinikou Ostrava0204599472249
KNTB, a.s. Zlín072246060153
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem0124235145140
Masarykův onkologický ústav Brno01434114177276
Nemocnice České Budějovice0133265253147
Nemocnice Jihlava0130116020104
Nemocnice Pardubice082128136139
NsP Nový Jičín016137138109301
ÚPMD Praha3782211111040
Všeobecná fakultní nemocnice2418348123119293