Cancer in pregnancy and fertility sparing management konference

Cancer in pregnancy and Fertility sparing management of Gynaecological cancers.

Praha, 23.-24. února 2017

1,5 dne trvající mezinárodní state of the art konference na téma onkologické léčby v těhotenství a fertilitu zachovávajících postupů v onkogynekologii.

Přednášející: Michael Halaska, Frédéric Amant, Fedro Peccatori, Dominik Denschlag, Lukáš Rob, E. Cardonick, S. Loibl, D. Haidopoulos, I. Zapardiel, P. Poortmans a další

Záštita: European Society of Gynecological Oncology, European School of Oncology, 3. lékařská fakulta UK

Program a registrace: www.incip2017.com

 

 

Kaňkův den

XXXVI. Kaňkův pražský onkologický den gynekologů 

dne 9.12.2016 v hotelu Pyramida, 9.00 – 16.00

PREKANCERÓZY A ZN VULVY A VAGÍNY

Koordinátor konference:  L. Rob, B. Svoboda, V. Dvořák 

Sekretář konference: A. Havránková

 

Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru z 14.3.2016

Zápis ze zasedání vedoucích onkogynekologických center (OGC) a výboru Onkogynekologické sekce ČGPS a ČLS JEP

14.3.2016, Fakultní nemocnice Motol, Praha

 

Přítomni:

prof. MUDr. Lukáš Rob,CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc.,prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D., prim. MUDr. Ivo Blšťák, doc. MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., as. MUDr. Luboš Minář,Ph.D., prof.MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., doc.MUDr. Zdeněk Novotný,CSc., prim. MUDr. Petr Sák,Ph.D., as.MUDr. Jaroslav Klát,Ph.D, MUDr. Borek Sehnal, Ph.D., prim. MUDr. Zdeněk Adamík,CSc., MUDr. Roman Peschout, doc.MUDr. Milan Košťál,CSc., doc. MUDr.Jaroslav Feyereisl,CSc., doc. MUDr. Eduard Kučera,CSc., doc.MUDr.Michael Halaška,Ph.D.

Nepřítomni:

doc.MUDr.Jiří Sláma,Ph.D.,doc.MUDr.Michal Zikán,Ph.D.

 

Zástupci jednotlivých center prezentovali své výsledky. Přehled uvádí počty nových onkogynekologických pacientek na centrum za rok:

  GYN   Prsa
       
FNM

387

 

89

VFN

365

 

153

Nový Jičín

314

 

78

MOÚ

275

   
Plzeň

232

   
Ostrava

220

   
Olomouc

180

   
Hradec

164

   
Zlín

158

   
FN Brno

146

 

115

Pardubice

144

   
Ústí n L

133

   
FNB

124

 

104

České Budějovice

124

   
Vinohrady

102

   
ÚPMD

92

 

266

 

Prim. Bartoš komentoval diskrepanci mezi počty pacientek referovaných jeho centrem a počty získanými doc. Duškem přes UZIS.

Prof. Cibula prezentoval aktuální stav skupiny CEEGOG a oznámil termín letošní schůze, která bude 20.4.2016.

doc. Dušek, ředitel ÚZIS, prezentoval statistické zpracování indikátorů kvality, kdy je nutné zpracovat novou metodiku vyhodnocování. To bude možné po jmenování nového náměstka LPP ministerstva zdravotnictví.

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

vědecký sekretář Onkogynekolgické sekce ČGPS a ČLS JEP

Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru z 20.1.2016

Zápis ze zasedání vedoucích onkogynekologických center (OGC) a výboru Onkogynekologické sekce ČGPS a ČLS JEP

20.1.2016, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Přítomni:

prof. MUDr. Lukáš Rob,CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc.,prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D., prim. MUDr. Ivo Blšťák, doc. MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., doc.MUDr. Vít unzeitig, CSc., as. MUDr. Luboš Minář,Ph.D., prof.MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., doc.MUDr. Zdeněk Novotný,CSc., prim. MUDr. Petr Sák,Ph.D., prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., prim. MUDr. Zdeněk Adamík,CSc., MUDr. Roman Peschout, doc.MUDr. Milan Košťál,CSc., doc.MUDr.Jaroslav Feyereisl,CSc., doc. MUDr. Eduard Kučera,CSc., doc. MUDr. Michal Zikán,Ph.D., doc. MUDr. Jiří Sláma,Ph.D., doc.MUDr.Michael Halaška,Ph.D.

Prof. Rob a prof. Cibula referovali o stavu dotačního programu na vybavení Center vysoké specializované zdravotní péče v onkogynekologii. Věstník 17/2015 specifikuje vybavení včetně nových položek, které se ale částečně kryjí s předchozími dotačními programy Evropské unie, které byly určeny na vybavení KOC. Účastníci byli dále upozornění na riziko nutnosti vracení vynaložených financí v případě ztráty akreditace pro onkogynekologii.

Hlasováním 10:7 byl odsouhlasen další postup ve smyslu: dodatek věstníku nekomentovat.

Prof. Cibula prezentoval statistickou analýzu onkogynekologických center, kterou poskytl doc. Dušek, ředitel ÚZIS. Do analýzy jsou t.č. zapojena všechna centra kromě OGC Pardubice, ÚPMD a Zlín. Prof. Cibula poskytne vedoucím OGC kontakt na doc. Duška, aby si každé centrum mohlo vyžádat svá odtajněná data.

Prof. Pilka referoval o jednání týkající se robotické chirurgie.

Prof. Rob a prof. Cibula byli jednohlasně zplnomocněni k jednání s pojišťovnami týkající se tvorby seznamu diagnóz a kódů pro OGC.

Příští schůze OGC a výboru Onkogynekologické sekce bude 14.3.2016, 13.00 v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole. Bude probíhat audit výsledků OGC.

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

vědecký sekretář Onkogynekolgické sekce ČGPS a ČLS JEP

Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru 13.4.2015

Zápis z jednání Onkogynekologických center a výboru Onkogynekologické společnosti ČGPS ČLS JEP             13.4.2015, FN v Motole

Přítomni:

prof. MUDr. Lukaš Rob,CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc., prim. MUDr. Pavel Bartoš,Ph.D., as. MUDr. Libor Ševčík,Ph.D., prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., prim. MUDr. Ivo Blšťák,
doc. MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., as. MUDr. Luboš Minář, doc. MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., prim. MUDr. Petr Sák,Ph.D., MUDr. Borek Sehnal, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Roztočil,CSc., doc. MUDr. Michael Halaška,Ph.D., doc. MUDr. Jiří Sláma,Ph.D.,doc.MUDr.Michal Zikán,Ph.D., as. MUDr. Jiří Presl

Omluven:

doc. MUDr. Zdeněk Novotný,Csc. (zastoupen MUDr. Jiřím Preslem), prim. MUDr. Zdeněk Adamík,Ph.D (zastoupem MUDr. Vladimírem Kalistem),

Hosté – doc.MUDr.Jaroslav Feyereisl,CSc., (ÚPMD Praha),  doc. MUDr. Eduard Kučera,CSc., (FN Královské Vinohrady))

Průběh:

1. Prof. Rob seznámil přítomné se stavem jednání Pracovní skupiny pro koordinaci projektu ESIF, která má za úkol rozdělit dotaci Evropské unie pro perinatologická a onkogynekologická centra. I výzva MZ  by měla být zveřejněna v červnu tohoto roku. Dále prof. Rob informoval o nové výzvě MZ pro Onkogynekologická centra, která je vyhlášena pro Prahu a středočeský kraj. Proto přizvány i dvě pracoviště, která se výzvy zúčastní (FN Královské Vinohrady a ÚPMD Praha). 

2. Prezentace výsledků jednotlivých center. Prezentovaná byla data 14 onkogynekologických center, která mají akreditaci MZ a svá data prezentovali jako hosté i ÚPMD Podolí a FN Královské Vinohrady.

3. Prof. Rob prezentoval statistické analýzy doc. Duška. Na základě této analýzy nesplňují počty pacientek centra Jihlava a Nemocnice Bulovka. Všechna centra s podmíněnou akreditací byla upozorněna na nutnost doplnění zejména personálních nedostatků počtu onkogynekologů, které vedly k udělení podmíněné akreditace. 

4. Dr. Pressl uvedl multicentrický projekt týkající se HE4 ve follow-up pacientek s ca ovaria.

5. Účastníci obdrží statistická data k vlastní analýze. Tato data zahrnují všech 14 center, která mají v současnosti akreditaci MZ. Tato data nesmí být jakkoliv zveřejněna, protože probíhá vyhodnocení přesnosti zadávání a sladění vykazování.

zapsal:

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru 23.2.2015

Zápis z jednání Onkogynekologických center a výboru Onkogynekologické společnosti ČGPS ČLS JEP             23.2.2015

Přítomni:

prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc., doc.MUDr.Jiří Sláma,Ph.D.,prof.MUDr.David Cibula,CSc., prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D. , prim.MUDr. Ivo Blšťák, doc.MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., doc.MUDr. Jaroslav Feyereisl,CSc.,as.MUDr. Libor Ševčík,PhD.,as.MUDr. Luboš Minář, doc.MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., as.MUDr.J. Presl,Ph.D.,prim.MUDr. Petr Sák,Ph.D.,doc.MUDr. Eduard Kučera,CSc., prim.MUDr. Borek Sehnal , prim.MUDr. Zdeněk Adamík,Ph.D.,prof.MUDr. Aleš Roztočil,CSc., doc.MUDr. Michael Halaška , Ph.D.

Omluveni:

prim.MUDr. Josef Chovanec,Ph.D., doc. MUDr. Michal Zikán,Ph.D.

1. Prof. Rob a doc. Feyereisl seznámili přítomné se stavem jednání Pracovní skupiny pro koordinaci projektu ESIF, která má za úkol rozdělit dotaci Evropské unie pro perinatologická a onkogynekologická centra. Byl vytvořen doporučený standard vybavení onkogynekologického centra, který bude rozeslán k připomínkování a následně bude použit pracovní skupinou.

 2. Prof. Rob a prof. Cibula představili formát a možnosti statistického zpracování dat onkogynekologických center, které budou moci být použity pro audit. Bude nutné časem stanovit nepodkročitelná minima.

 3. Všemi hlasy byla odsouhlasena možnost přímé komparace jednotlivých center doc. Duškem, pro použití při auditech, ne pro veřejnou prezentaci.

 4. Všemi hlasy byla odsouhlasena změna definic 3 a 5 letého přežití jako indikátoru kvality navržená doc. Duškem.

 5. Termín schůzky onkogynekologických center a výboru OGS byl stanoven na 13.4.2015, 13.00.

zapsal:                             doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Zápis ze schůzky Onkogynekologických center a nového výboru.

Zápis ze zasedání Výboru onkogynekologické společnosti ČGPS ČLS a vedoucích onkogynekologických center.

Datum: 23.11.2014

Přítomni: prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc., prof.MUDr.David Cibula, CSc., doc.MUDr.Jiří Sláma,Ph.D., as.MUDr.Libor Ševčík,Ph.D., doc.MUDr.Michal Zikán.Ph.D., prim.MUDr.Josef Chovanec, Ph.D., prim.MUDr.Ivo Blšťák, doc.MUDr.Jiří Špaček, as.MUDr.Luboš Minář, prim.MUDr.Petr Sák,Ph.D., prim.MUDr.Borek Sehnal, prim.MUDr.Zdeněk Adamík,Ph.D, prof.MUDr.Aleš Roztočil,CSc., doc.MUDr.Michael Halaška,Ph.D.

Omluveni: prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D., doc.MUDr.Radovan Pilka,Ph.D., prim.MUDr.Zdeněk Adamík,Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Novotný,CSc.

Rob: Představení nového výboru: předseda Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. místopředseda sekce prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. vědecký sekretář sekce doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Rob: Začíná příprava na audit onkogynekologických center – plán na březen, duben. Statistická data budou dodána doc. Duškem.

Nemocnici České Budějovice je doporučeno zapojení do systému sběru dat tak, aby mohlo centrum předložit komplementární report výsledků.

Cibula: Představení CEEGOGu, který se zapojil do struktury ENGOT. Další fungování bude závislé na zapojení jednotlivých center.

Rob: Je nutné finalizovat doporučené postupy onkogynekologických diagnóz z roku 2012. Poslední verze budou rozeslány odpovídajícím členům panelu a členům výboru sekce.

Přednášky z Bauerova dne budou vystaveny na webových stránkách Onkogynekologické sekce a SNGP.

Vytvoření nových doporučení na základě nových poznatků, které budou podstoupeny výboru ČGPS ČLS JEP:

– salpingektomie u benigních indikací k hysterektomii FN Motol

– salpingektomie alternativou sterilizace FN Motol

– adnexektomie ve věku po 50 letech VFN

– profylaktické výkony VFN

Zápis: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Zápis ze schůze výboru onkogynekologické společnosti

Zápis schůze výboru Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP

9.9.2014, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

 

Přítomni:

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

prof. MUDr. David Cibula, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

 

Revizní komise ČGPS ČLS JEP:

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

 

Omluveni:

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

as. MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.

 

  1. Úvodem proběhlo tajné hlasovaní předsedy Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP, ve kterém byl většinou 4/5 zvolen prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
  2. Následně byl výborem zvolen místopředseda sekce prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. a vědecký sekretář sekce doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
  3. Diskutován byl program Bauerova dne, který se bude konat 23.11.2014.
  4. Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. a doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. byli delegováni, aby jednali s pojišťovnou ohledně proplácení výkonů onkogynekologickým centrům

 

10.9.2014

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Zápis ze schůzky onkogynekologických center 2014.

Zápis ze zasedání onkogynekologických center 17. 3. 2014

Členové výboru (bez titulů) – Rob, Cibula, Robová, Ševčík, Svoboda, Sláma, Zikán

Zástupci akreditovaných center (bez titulů) – Špaček, Pilka, Novotný, Sák, Vančo, Bartoš, Sehnal, Minář, Chovanec,  Adamík, Halaška MJ, Roztočil

Zástupci v současnosti neakreditovaných pracovišť –  Kučera, Feyreisl, Turyna

 

Na úvod prof. Rob seznámil účastníky se současným stavem akreditace onkogynekologických center pro vysoce specializovanou péči. V České republice bylo akreditováno a dekrety MZ obdrželo celkem 14 center. Věstník MZ ČR zatím nevyšel, přestože byl připraven do tisku 30.10.2013. Důvodem je odvolání neúspěšných pracovišť ÚPMD Podolí a FN Královské Vinohrady. Výsledek rozkladového řízení, které proběhlo na MZ ČR nebyl zatím zveřejněn. Seznam akreditovaných center v roce 2013 je na stránkách sekce www.onkogynekologie.com.

Doc. Dušek představil projekt datových skladů umožňujících analýzu a verifikaci onkogynekologické péče. Ukázal možnosti využití pro audit péče, hodnocení počtu výkonů a posuzování parametrů onkologické péče včetně přežití pacientek. Pro zajištění adekvátní funkčnosti systému je třeba doladit seznam výkonů a jejich určení ve statistice a doplnit nepřesnou metodiku hodnocení sledovaných indikátorů. V plánu je pilotní testování systému s výstupy nejpozději do září 2014. Pro každé onkogynekologické centrum bude připraven webový report s benchmarkingem. V diskuzi (doc. Kučera, prim. Bartoš, doc. Novotný, doc. Svoboda, prof. Cibula) bylo upřesněno, že data budou analyzována vždy pro konkrétní centrum s porovnáním proti všem ostatním centrům, že při úmrtí pacientky bude možné stanovit kauzální příčinu a její vztah k onkologickému onemocnění a že systém umožňuje odlišit primární komplexní péči od péče o pacientky „migrujících“ během léčby nebo po ní. Výstupy ze systému by do budoucna měly sloužit i jako podklad pro hodnocení indikátorů kvality.

Následovalo referování onkologické péče v jednotlivých centrech. Referování se zúčastnilo všech 14 akreditovaných center a i zástupci dvou neúspěšných center, které se odvolali (ÚPMD a FN KV).  Přehled počtu záchytů nových případů gynekologických ZN uvádí tabulka.

 

Centrum Počet nových gynekologických ZN záchytů bez ZN prsu Počet nových záchytů ZN prsu
Nemocnice Na Bulovce 157 116
FN Brno 135 87
FN Hradec Králové 153
FN Motol 418 92
MOU 293
Nový Jičín 391
Jihlava 50
VFN 450 168
Zlín 160  
FN Olomouc 146
FN Ostrava 200
FN Plzeň 200
České Budějovice 141  
Ústí nad Labem 108
FNKV 106 136
ÚPMD 84 265

 

Prof. Rob, doc. Feyreisl a prof. Cibula diskutovali otázku minimálního počtu případů i neshodu v názoru na zařazení center vysoce specializované onkogynekologické péče, která minimální kritéria nesplňují. Tato kriteria byla vydána vyhláškou MZ. Jednou z podmínek pro udělení akreditace Onkogynekologického centra vysoce specializované péče byla návaznost na KOC. Z rozhodnutí zástupců MZ, zástupců plátců a onkologické společnosti bylo podmínkou, že centra vysoce specializované péče musí být součástí zdravotnických zařízení s KOC.  

Prof. Rob informoval o připravovaných změnách v subspecializačním vzdělávání v onkogynekologii. Hlavní změny se týkají navýšení počtu požadovaných mammologických výkonů, jsou stanovena nová kriteria pro školitele (publikace s IF). Po vzoru Onkogynekologie budou i ostatní subspecializace vyžadovat v dvoustupňovém systému pro nejvyšší stupeň akreditace školícího centra akreditaci EBCOG + evropskou akreditaci dané subspecializace. V Onkogynekologii EBCOG – ESGO. 

Prof. Cibula představil plán na založení středoevropské kolaborativní skupiny a její začlenění do stávající struktury kolaborativních skupin v Evropě.

Prof. Rob připomněl letošní volby do výboru sekce a snahu o rozšíření členské základny v jednotlivých centrech.

Výborem byla odsouhlasena odměna pro pí. Veitzovou za celé funkční období v
částce 6.000,- Kč ( 4x 1.500,-).

Na závěr informoval doc. Halaška o chystaném ENYGO Masterclass v Madridu a publikačním workshopu ve Varšavě.

Doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.