Výbor Onkogyn. sekce ČGPS

Vedení

Předseda

prof. MUDr. David  Cibula, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN
david.cibula@vfn.cz

Místopředseda

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
lukas.rob@fnkv.cz

 

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
jiri.slama@vfn.cz

 

Členové

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
mhalaska@seznam.cz

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a NNB
michal.zikan@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
daniela.fischerova@vfn.cz

as. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FNB a LFMU
vit.weinberger@gmail.com