Výbor Onkogyn. sekce ČGPS

Předseda

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
lukas.rob@fnkv.cz

Místopředseda

prof. MUDr. David  Cibula, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika, UK 1. LF v Praze a VFN
d_cibula@yahoo.com

 

Vědecký sekterář

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
mhalaska@seznam.cz

 

Členové

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, UK 1. LF v Praze a VFN
michal.zikan@lf1cuni.cz

 

doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, UK 1. LF v Praze a VFN
slamajiri@centrum.cz

 

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Porodnická a gynekologická klinika, FNHK
spacekj@fnhk.cz

 

as. MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika  FN s poliklinikou Ostrava
li.sevcik@email.cz