Kontakt

Předseda

prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18, Praha 2

david.cibula@vfn.cz

 

Sekretářka

Dominika Vilímková

dominika.vilimkova@vfn.cz
tel : +420 224967451

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18, Praha 2

jiri.slama@vfn.cz