Zápis ze zasedání onkogynekologických center – 28.5.2018 – posluchárna GPK VFN a 1. LF UK

  • Rob prezentoval výsledky voleb do výboru Onkogynekologické sekce ČGPS (bez titulů):

Cibula, Rob, Sláma, Halaška, Zikán, Fišerová, Weinberger

  • Novým předsedou sekce byl zvolen Cibula, místopředsedou Rob, vědeckým sekretářem Sláma
  • Cibula prezentoval část statistických dat získaných od plátců zdravotní péče, které zpracovává doc. Dušek.
  • Dokladem centralizace onkogynekologické péče je, že většina radikálních výkonů je řešena v centrech (např.: 97% radikálních hysterektomií provedeno v onkocentrech), otázkou zůstává správné a jednotné vykazování (kód/DRG)
  • Sehnal referoval o „Restart DRG“ pro onkogynekologii. Výstup bude poslán v kopii prof. Cibulovi (SNGP) a dr. Dvořákovi (ČGPS).
  • Následně proběhla prezentace výsledků jednotlivých onkocenter. V přehledu je uvedena v tabulce.
  • Na zasedání navazovalo setkání českých center participujících v CEEGOG s prezentací akademických a komerčních studií a nabídkou školení pro studijní koordinátorky v centrální kanceláři CEEGOG při VFN.
Centrum N záchytů C50 N „gynekologických“ záchytů
FN Plzeň 221
FN Olomouc 175
FN Brno 83 148
Zlín 160
FN Hradec Králové 238 180
Pardubice 157
MOÚ 265
Nemocnice Na Bulovce 107 105
Jihlava 116
FNKV 84 374
Nový Jičín 321
Ústí nad Labem 133
ÚPMD 475 99
VFN 134 444
FN Ostrava 211
České Budějovice 123
FNM 212

 

 

výstupy:             

  • Oficiální žádost na doc. Duška o zaslání statistických dat jednotlivým centrům před reakreditací (Cibula)
  • Rozeslat seznam DRG pro onkogynekologii (Halaška)

 

 

zapsal:  doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.