Onkocentra 2017/2018 + CEEGOG centra

Vážení kolegové,                                         1.5.2018

rádi bychom Vás pozvali na schůzku zástupců onkogynekologických center, které se uskuteční 28. května 2018 v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze – Apolinářská 18!

Setkání se uskuteční v posluchárně (přízemí) od 12.00 do  14.30 hod. Po schůzce onkogynekologických center bude následovat setkání českých CEEGOG center, v čase od 14.30 do  17.00 hod.

Agenda setkání onkogynekologických center:

  • Seznámení s výsledky voleb – Nový výbor Onkogynekologické sekce 2018-2222
  • Jednání na MZ – proplácení kodu onkogynekologické radikální léčby
  • Reakreditace center 2018 – výzva MZ ČR
  • Referování center 2018 – každé centrum si připraví souhrnou prezentaci s jednotlivými dg.-
  • Různé

Po schůzce onkogynekologických center bude následovat setkání českých CEEGOG center, v čase od 14.30 do  17.00 hod.

Agenda CEEGOG:

  • ENGOT a ENGOT studie
  • Rare tumor group
  • Etické komise, smlouvy, rozpočty
  • Kapacita studijních týmů
  • CEEGOG studie v ČR

Návrhy na doplnění agendy jak pro setkání onko center tak CEEGOG prosím zasílejte nejpozději do 10. května.

Prosíme o potvrzení účasti centra – lukas.rob@fnkv.cz a CEEGOG ivana.nohova@vfn.cz

Na shledání za výbor onkogynekologické sekce

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.         Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.