Zápis ze schůze Onkogynekologických center z 1.6.2017

Schůzka Onkogynekologických center

Ministerstvo zdravotnictví, 12.00, 1.6.2017

 

Přítomni (bez titulů):

Peschout, Košťál, Gobel, Novotný, Sák, Presl, Vrána, Minář, Sehnal, Feranec, Kalist, Havelka, Bartoš, Feyereisl, Turyna, Pluta, Cibula, Rob, Halaška, Dušek

 

Doc. Dušek prezentoval analýzy přežití, které jsou poslány jednotlivým centrům.

Doc. Dušek kriticky analyzoval indikátory kvality, které jsou ve vyhlášce o onkocentrech. Bude je třeba zpřesnit a změnit tak, aby tato kriteria byla reálná a odpovídala možnostem  vedené statistiky. Aktualizaci provede skupina Doc.Dušek,Prof. Rob a Prof. Cibula.  Výsledná varianta by měla být vložena do aktualizace vyhlášky MZ.

Jednotlivá onkogynekologická centra prezentovala statistiku svých center.

 

 

 

C51

C52

C53

C54

C56

C58

C50

IF publ.

rad výkony bez OvCa

 

celkem

kontrolní

součet

počet

rad oper

počet

rad oper

počet

rad oper

počet

rad oper

počet

počet

počet

 

 

VFN

362

362

29

17

2

0

111

74

115

33

105

0

164

18

124

FN Motol

325

325

21

15

4

0

116

44

112

48

72

0

0

0

107

Nový Jičín

327

313

14

6

2

0

42

21

155

121

100

0

0

0

148

MOÚ

251

246

19

4

4

1

45

16

112

29

66

0

0

1

50

FN Plzeň

243

232

24

12

2

1

57

22

89

14

60

0

0

3

49

Ostrava

216

210

12

6

0

0

49

24

94

27

55

0

0

0

57

Olomouc

182

169

12

7

5

2

37

20

74

54

41

0

0

1

83

FN Brno

175

165

6

4

0

0

40

10

80

13

39

0

69

3

27

KNTB

166

157

9

3

2

2

34

6

64

14

48

0

0

0

25

FN Hradec Kralové

143

143

8

3

5

1

22

9

71

37

34

3

250

2

50

FN Královské Vinohrady

138

138

15

11

5

2

31

15

51

18

36

9

 101

3

28

Pardubice

141

135

7

5

0

0

18

4

71

43

39

0

0

0

52

UPMD

123

125

7

6

0

0

25

14

52

17

31

10

506

2

37

FN Bulovka

125

120

5

2

0

0

38

12

51

11

26

0

121

0

25

ČB

125

117

9

7

1

0

12

7

53

22

42

0

0

0

36

Jihlava

112

112

8

2

2

1

22

7

48

14

32

0

0

0

24

Ústí nad Labem

119

102

11

4

1

1

33

19

34

11

23

0

2

0

35

 

prof. Cibula prezentoval úspěšný projekt CEEGOG a studie, které jsou řešeny v rámci skupiny.

zapsal:

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.