Onkocentra 2017

Vážení kolegové,               Praha 20.3.2017

Jako každoročně plánujeme schůzku onkogynekologických center. Dle domluvy členů výboru a MZ ČR  a ÚZIS bychom se sešli dne 1.6.2017 – na pracovním jednání Výboru a vedoucích onkogynekologických center. Pozdější termín je volen proto, aby ÚZIS mohl prezentovat oficiálně validizovaná data.

Místnost konání – MZ ČR, 1. patro, místnost 281, čas  zahájení 12.oo,  ukončení cca 15.oo.

1/ Aktualizace personálního složení – prosíme změny poslat ke zpracování vědeckému sekretáři –  doc. Halaškovi, pokud od 3/2016 došlo k personálním změnám ve Vašem centru.

2/ Prezentace – ÚZIS zpracuje data jednotlivých onkogynekologických center – budou odeslána jednotlivým centrům, včetně dat přežití.

Prezentace – Doc. Dušek,  poté je žádoucí – aby se jednotlivá centra prezentovala vlastními daty za rok 2016,  tak jak jsme zvyklí – zejména z pohledu radikality operační léčby.  Tato data bude možno srovnat. Data , která budou oficiální od ÚZIS bude možno zapracovat do vlastních prezentací.

3/CEEGOG – Česká republika – přehled studií, aktivity center

4/ IROP – onkogynekologická péče

5/ Různé

Prosím ev. o návrhy na doplnění programu.

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

 

 

šablona ppt:

OGC2016sablonaFinal (1)