Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru z 14.3.2016

Zápis ze zasedání vedoucích onkogynekologických center (OGC) a výboru Onkogynekologické sekce ČGPS a ČLS JEP

14.3.2016, Fakultní nemocnice Motol, Praha

 

Přítomni:

prof. MUDr. Lukáš Rob,CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc.,prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D., prim. MUDr. Ivo Blšťák, doc. MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., as. MUDr. Luboš Minář,Ph.D., prof.MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., doc.MUDr. Zdeněk Novotný,CSc., prim. MUDr. Petr Sák,Ph.D., as.MUDr. Jaroslav Klát,Ph.D, MUDr. Borek Sehnal, Ph.D., prim. MUDr. Zdeněk Adamík,CSc., MUDr. Roman Peschout, doc.MUDr. Milan Košťál,CSc., doc. MUDr.Jaroslav Feyereisl,CSc., doc. MUDr. Eduard Kučera,CSc., doc.MUDr.Michael Halaška,Ph.D.

Nepřítomni:

doc.MUDr.Jiří Sláma,Ph.D.,doc.MUDr.Michal Zikán,Ph.D.

 

Zástupci jednotlivých center prezentovali své výsledky. Přehled uvádí počty nových onkogynekologických pacientek na centrum za rok:

  GYN   Prsa
       
FNM

387

 

89

VFN

365

 

153

Nový Jičín

314

 

78

MOÚ

275

   
Plzeň

232

   
Ostrava

220

   
Olomouc

180

   
Hradec

164

   
Zlín

158

   
FN Brno

146

 

115

Pardubice

144

   
Ústí n L

133

   
FNB

124

 

104

České Budějovice

124

   
Vinohrady

102

   
ÚPMD

92

 

266

 

Prim. Bartoš komentoval diskrepanci mezi počty pacientek referovaných jeho centrem a počty získanými doc. Duškem přes UZIS.

Prof. Cibula prezentoval aktuální stav skupiny CEEGOG a oznámil termín letošní schůze, která bude 20.4.2016.

doc. Dušek, ředitel ÚZIS, prezentoval statistické zpracování indikátorů kvality, kdy je nutné zpracovat novou metodiku vyhodnocování. To bude možné po jmenování nového náměstka LPP ministerstva zdravotnictví.

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

vědecký sekretář Onkogynekolgické sekce ČGPS a ČLS JEP