Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru 13.4.2015

Zápis z jednání Onkogynekologických center a výboru Onkogynekologické společnosti ČGPS ČLS JEP             13.4.2015, FN v Motole

Přítomni:

prof. MUDr. Lukaš Rob,CSc., prof. MUDr. David Cibula, CSc., prim. MUDr. Pavel Bartoš,Ph.D., as. MUDr. Libor Ševčík,Ph.D., prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., prim. MUDr. Ivo Blšťák,
doc. MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., as. MUDr. Luboš Minář, doc. MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., prim. MUDr. Petr Sák,Ph.D., MUDr. Borek Sehnal, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Roztočil,CSc., doc. MUDr. Michael Halaška,Ph.D., doc. MUDr. Jiří Sláma,Ph.D.,doc.MUDr.Michal Zikán,Ph.D., as. MUDr. Jiří Presl

Omluven:

doc. MUDr. Zdeněk Novotný,Csc. (zastoupen MUDr. Jiřím Preslem), prim. MUDr. Zdeněk Adamík,Ph.D (zastoupem MUDr. Vladimírem Kalistem),

Hosté – doc.MUDr.Jaroslav Feyereisl,CSc., (ÚPMD Praha),  doc. MUDr. Eduard Kučera,CSc., (FN Královské Vinohrady))

Průběh:

1. Prof. Rob seznámil přítomné se stavem jednání Pracovní skupiny pro koordinaci projektu ESIF, která má za úkol rozdělit dotaci Evropské unie pro perinatologická a onkogynekologická centra. I výzva MZ  by měla být zveřejněna v červnu tohoto roku. Dále prof. Rob informoval o nové výzvě MZ pro Onkogynekologická centra, která je vyhlášena pro Prahu a středočeský kraj. Proto přizvány i dvě pracoviště, která se výzvy zúčastní (FN Královské Vinohrady a ÚPMD Praha). 

2. Prezentace výsledků jednotlivých center. Prezentovaná byla data 14 onkogynekologických center, která mají akreditaci MZ a svá data prezentovali jako hosté i ÚPMD Podolí a FN Královské Vinohrady.

3. Prof. Rob prezentoval statistické analýzy doc. Duška. Na základě této analýzy nesplňují počty pacientek centra Jihlava a Nemocnice Bulovka. Všechna centra s podmíněnou akreditací byla upozorněna na nutnost doplnění zejména personálních nedostatků počtu onkogynekologů, které vedly k udělení podmíněné akreditace. 

4. Dr. Pressl uvedl multicentrický projekt týkající se HE4 ve follow-up pacientek s ca ovaria.

5. Účastníci obdrží statistická data k vlastní analýze. Tato data zahrnují všech 14 center, která mají v současnosti akreditaci MZ. Tato data nesmí být jakkoliv zveřejněna, protože probíhá vyhodnocení přesnosti zadávání a sladění vykazování.

zapsal:

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.