Zápis ze schůze Onkogynekologických center a OG výboru 23.2.2015

Zápis z jednání Onkogynekologických center a výboru Onkogynekologické společnosti ČGPS ČLS JEP             23.2.2015

Přítomni:

prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc., doc.MUDr.Jiří Sláma,Ph.D.,prof.MUDr.David Cibula,CSc., prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D. , prim.MUDr. Ivo Blšťák, doc.MUDr. Jiří Špaček,Ph.D., doc.MUDr. Jaroslav Feyereisl,CSc.,as.MUDr. Libor Ševčík,PhD.,as.MUDr. Luboš Minář, doc.MUDr. Radovan Pilka,Ph.D., as.MUDr.J. Presl,Ph.D.,prim.MUDr. Petr Sák,Ph.D.,doc.MUDr. Eduard Kučera,CSc., prim.MUDr. Borek Sehnal , prim.MUDr. Zdeněk Adamík,Ph.D.,prof.MUDr. Aleš Roztočil,CSc., doc.MUDr. Michael Halaška , Ph.D.

Omluveni:

prim.MUDr. Josef Chovanec,Ph.D., doc. MUDr. Michal Zikán,Ph.D.

1. Prof. Rob a doc. Feyereisl seznámili přítomné se stavem jednání Pracovní skupiny pro koordinaci projektu ESIF, která má za úkol rozdělit dotaci Evropské unie pro perinatologická a onkogynekologická centra. Byl vytvořen doporučený standard vybavení onkogynekologického centra, který bude rozeslán k připomínkování a následně bude použit pracovní skupinou.

 2. Prof. Rob a prof. Cibula představili formát a možnosti statistického zpracování dat onkogynekologických center, které budou moci být použity pro audit. Bude nutné časem stanovit nepodkročitelná minima.

 3. Všemi hlasy byla odsouhlasena možnost přímé komparace jednotlivých center doc. Duškem, pro použití při auditech, ne pro veřejnou prezentaci.

 4. Všemi hlasy byla odsouhlasena změna definic 3 a 5 letého přežití jako indikátoru kvality navržená doc. Duškem.

 5. Termín schůzky onkogynekologických center a výboru OGS byl stanoven na 13.4.2015, 13.00.

zapsal:                             doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.