Zápis ze schůzky Onkogynekologických center a nového výboru.

Zápis ze zasedání Výboru onkogynekologické společnosti ČGPS ČLS a vedoucích onkogynekologických center.

Datum: 23.11.2014

Přítomni: prof.MUDr.Lukáš Rob,CSc., prof.MUDr.David Cibula, CSc., doc.MUDr.Jiří Sláma,Ph.D., as.MUDr.Libor Ševčík,Ph.D., doc.MUDr.Michal Zikán.Ph.D., prim.MUDr.Josef Chovanec, Ph.D., prim.MUDr.Ivo Blšťák, doc.MUDr.Jiří Špaček, as.MUDr.Luboš Minář, prim.MUDr.Petr Sák,Ph.D., prim.MUDr.Borek Sehnal, prim.MUDr.Zdeněk Adamík,Ph.D, prof.MUDr.Aleš Roztočil,CSc., doc.MUDr.Michael Halaška,Ph.D.

Omluveni: prim.MUDr.Pavel Bartoš,Ph.D., doc.MUDr.Radovan Pilka,Ph.D., prim.MUDr.Zdeněk Adamík,Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Novotný,CSc.

Rob: Představení nového výboru: předseda Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. místopředseda sekce prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. vědecký sekretář sekce doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Rob: Začíná příprava na audit onkogynekologických center – plán na březen, duben. Statistická data budou dodána doc. Duškem.

Nemocnici České Budějovice je doporučeno zapojení do systému sběru dat tak, aby mohlo centrum předložit komplementární report výsledků.

Cibula: Představení CEEGOGu, který se zapojil do struktury ENGOT. Další fungování bude závislé na zapojení jednotlivých center.

Rob: Je nutné finalizovat doporučené postupy onkogynekologických diagnóz z roku 2012. Poslední verze budou rozeslány odpovídajícím členům panelu a členům výboru sekce.

Přednášky z Bauerova dne budou vystaveny na webových stránkách Onkogynekologické sekce a SNGP.

Vytvoření nových doporučení na základě nových poznatků, které budou podstoupeny výboru ČGPS ČLS JEP:

– salpingektomie u benigních indikací k hysterektomii FN Motol

– salpingektomie alternativou sterilizace FN Motol

– adnexektomie ve věku po 50 letech VFN

– profylaktické výkony VFN

Zápis: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.