Zápis ze schůze výboru onkogynekologické společnosti

Zápis schůze výboru Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP

9.9.2014, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

 

Přítomni:

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

prof. MUDr. David Cibula, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

 

Revizní komise ČGPS ČLS JEP:

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

 

Omluveni:

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

as. MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.

 

  1. Úvodem proběhlo tajné hlasovaní předsedy Onkogynekologické sekce ČGPS ČLS JEP, ve kterém byl většinou 4/5 zvolen prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
  2. Následně byl výborem zvolen místopředseda sekce prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. a vědecký sekretář sekce doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
  3. Diskutován byl program Bauerova dne, který se bude konat 23.11.2014.
  4. Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. a doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. byli delegováni, aby jednali s pojišťovnou ohledně proplácení výkonů onkogynekologickým centrům

 

10.9.2014

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.